ADAPTACJA TYPOWYCH PROJEKTÓW

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu robót.
Adaptacja projektu typowego wraz z projektem zagospodarowania terenu ok.2500,00 zł brutto.

Cena uzależniona jest od zakresu wprowadzanych zmian i lokalnych warunków gruntowych. 

OPRACOWANIE WNIOSKU O WARUNKI ZABUDOWY


Cena opracowania wniosku o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wraz z wystąpieniem o warunki przyłączenia mediów do poszczególnych właścicieli sieci wynosi 1500,00 zł brutto.


POZOSTAŁE SPRAWY FORMALNE

Na zlecenie inwestora możemy zająć się również opracowaniem  pozostałych  materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę takich jak: mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna czy projekt zjazdu na działkę budowlaną.